ریاضیات برتر ریاضیات یکی از قدیمی ترین علوم بشری است. در طول هزاران سال پیشرفتهای بزرگی داشته است. اما در چند سال اخیر, دیگر مانند قبل خواهان ندارد. هدف از این سایت اینست که به سبکی جدید مطالب ریاضی مطرح شود تا علاقمندان بیشتری پیدا کند. http://smath.ir 2020-11-23T00:06:22+01:00 text/html 2019-09-04T14:02:00+01:00 smath.ir ابوتراب پورحقانی شاهکار برنامه نویسی برای انجام محاسبات پیچیده http://smath.ir/post/3 <p>آیا تاکنون برایتان اتفاق افتاده است که بخواهید هنگام برنامه نویسی، توابع ریاضی را روی اعداد خیلی بزرگ اجرا کنید، مثلا دو عدد چند صد رقمی را با هم جمع کنید یا در هم ضرب کنید؟ </p> <p>همانطور که می دانید این کار در زبان های رایج برنامه نویسی به طور عادی مقدور نیست، زیرا این گونه زبانها اعداد را در چند بایت ذخیره میکنند. مثلا در زبان C++ بزرگترین عدد صحیحی که میتوان در یک متغیر ذخیره کرد عدد 1-2<sup>64</sup> است که از 10 به توان 20 کمتر است. </p> <p>به نظرتان چگونه می توان بر این محدودیت غلبه کرد؟ آیا راهی عملی در این زمینه وجود دارد؟ </p> text/html 2018-11-13T06:31:00+01:00 smath.ir ابوتراب پورحقانی خوشامد گویی http://smath.ir/post/1 <p>با سلام به بازدیدکنندگان عزیز! </p> <p>به سامانه ریاضیات برتر خوش آمدید. </p>